Jieklu b’għajnejhom mgħottija b’risq l-MGDF

Created on: 17 March 2016

Voluntiera, membri tal-bord tal-Fondazzjoni Maltija Klieb Gwida (MGDF) u l-mistiedna tagħhom attendew ikla b’għajnejhom mgħottija b’risq il-fondazzjoni x-xahar li għadda fil- Peristyle Restaurant ir-Rabat.

Għal dawk li setgħu jaraw, din kienet esperjenza utli u prattika ta’ kif dawk li ma tantx jaraw jew huma neqsin mid-dawl jgħixu l-ħajja tagħhom ta’ kuljum hekk kif jagħmlu affarijiet li aħna tant nieħdu daqshekk for granted.

Kien hemm għażla ta’ żewġ tipi ta’ pasta, fosthom ir-ravjul bir-rikotta rinomat tal-Peristyle. Minn fejn tibda tiekol? Dawk li kienu neqsin mid-dawl li attendew din l-ikla taw pariri utli, allavolja kien hemm imwejjed u platti b’affarijiet tal-ikel imwaqqgħin hekk kif in-‘novizzi’ b’għajnejhom mgħottija meddew idejhom u ppruvaw isibu tarf ta’ kif jispiċċaw il-platt tagħhom.

Raymond Buhagiar, mis-sottokumitat tal-Marketing u Ġbir ta’ Fondi, ippreżenta donazzjoni ta’ iktar minn €800 mill-avveniment.

Fid-diskors tiegħu, Leone Sciberras, iċ-ċermen tal-MGDF, irringrazzja dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom biex setgħet saret is-serata, b’ringrazzjament speċjali lill-Peristyle Restaurant, li ospitaw l-avveniment u ħadu ħsieb li l-fondi li nġabru kollha marru għand il-fondazzjoni. Qal li ċertament dan l-avveniment ser jerġa jiġi organizzat peress li kien mezz utli ta’ kif nies neqsin mid-dawl jistgħu juru b’mod prattiku kif jgħixu ħajjithom u jsibu t-tarf b’mod innovattiv.

Numru ta’ attivitajiet issa qegħdin jiġu ppjanati li jilħqu l-qofol tagħhom fil-Jum Nazzjonali tal-Klieb Gwida. Il-fondazzjoni qiegħed jitlob komunitajiet, organizzazzjonijiet, dipartimenti u entitajiet tal-gvern, aġenziji u klabbs lokali biex jagħtu opportunità lill-MGDF jagħmlu preżentazzjoni u jkollhom esperjenza b’għajnejhom mgħottija.

Jekk tista’ tagħti ftit ħin bħala voluntier, billi tagħmel xi ħelu, titkellem man-nies jew taħdem fuq il-computer, l-MGDF għandha bżonnok. Aktar dettalji ser joħorġu dalwaqt fuq ġurnata pjaċevoli fil-Jum Nazzjonali tal-Klieb Gwida nhar il-Ħadd, 24 ta’ April, 2016. Tagħmlux impenji dak in-nhar.

Il-Fondazzjoni Maltija Klieb Gwida (www.maltaguidedogs.org.mt) tagħti s-servizzi tagħha b’xejn lill-klijenti tagħha li huma neqsin mid-dawl jew ma tantx jaraw. Jgħaddu minn proċess ta’ taħriġ biex jiċċertifikaw ruħhom fl-orjentament u l-mobbilità, inkluż l-użu tal-Bastun l-Abjad, u jistgħu ukoll japplikaw għal kelb gwida, li l-fondazzjoni tipprovdi b’xejn. Dan grazzi għal numru ta’ sponsors ewlenin, l-Ordni Sovrana Militari ta’ Malta (SMOM) u Borg Cardona & Co Ltd, fost benefatturi oħra.


Fir-rittratti hawn taħt, meħudin minn studenta voluntiera Arianna Malezki, mill-Iskola Internazzjonali ta' Verdala: Dawk li attendew l-ikla jgħattu għajnejhom biex jiġbru fondi għall-Fondazzjoni Maltija Klieb Gwida (MGDF) fil-Peristyle Restaurant ix-xahar li għadda


L-ikla ġiet servuta



Iċ-Ċermen tal-MGDF Leone Sciberras jagħmel id-diskors tiegħu wara l-ikla



Raymond Buhagiar mis-sottokumitat tal-Marketing u Ġbir ta’ Fondi tal-MGDF (xellug), jippreżenta d-donazzjoni lil Leone Sciberras