Il-Fondazzjoni P. Cutajar tiltaqa’ mal-ġerwa ta’ kelba gwida ‘tagħha’

Created on: 16 December 2018


Għal membri tal-Bord tal-Fondazzjoni P. Cutajar u impjegati ta’ P. Cutajar & Co. Ltd, kienet imħabba mal-ewwel daqqa t’għajn meta ltaqgħu ma’ Dora, ġerwa ta’ seba’ xhur li l-fondazzjoni ser tisponsorja biex tiġi mħarrġa bħala kelba gwida.

Dora ingħatat lill-Fondazzjoni Maltija Klieb Gwida (MGDF) mill-Karità Dawl fl-Ewropa (Light into Europe Charity) f’Bukarest, ir-Romanija, u f’Ottubru li għadda, iċ-Ċermen tal-MGDF Joseph Stafrace u l-istruttur tal-klieb gwida u mobbiltà Luca Taliana marru r-Rumanija biex jiġbruha.

Sa dakinhar, Dora kienet qiegħda ma’ familja ħelwa Rumena li kienet qegħda trabbiha u issa Luca ser ikompli dak il-perjodu ta’ trobbija (puppy raising) sa kemm ikollha sena. Umbagħad ser jgħallimha biex tkun kelba gwida u, eventwalment, tiġi mqabbla ma’ klijent/a lokali.

Dora hija waħda minn żewġ klieb gwida li l-Fondazzjoni P. Cutajar, fondazzjoni lokali indipendenti, li twaqqfet fl-2015 biex tappoġġa inizjattivi ta’ karità u li għandhom x’jaqsmu mal-kultura, hija mpenjata tisponsorja u b’hekk nies neqsin mid-dawl ikunu jistgħu jakkwistaw il-libertà u l-indipendenza tagħhom.

Denis Zammit Cutajar, il-Kap Eżekuttiv ta’ P. Cutajar & Co. Ltd, li hu membru tal-bord tal-fondazzjoni, qal li sar jaf bix-xogħol tal-MGDF mill-media u xtaq li din l-għotja tkun mgħarrfa lill-pubbliku biex kumpaniji u istituzzjonijiet oħrajn jitħajru jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-MGDF.

“Ninsab impressjonat bl-intelliġenza ta’ dawn il-klieb gwida u għandna nħeġġu din l-inizjattiva biex persuni neqsin mid-dawl ikunu jistgħu jiksbu l-libertà u l-indipendenza tagħhom biex joħorġu jaħdmu jew fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum,” qal is-Sur Zammit Cutajar.

Is-Sur Taliana qal li jara ħafna potenzjal f’Dora, li ġabet ruħha mill-aħjar. Hija kelba kalma u lesta titgħallem u b’hekk tagħmel impatt mill-ewwel fuq kull min jiltaqa’ magħha.

Kelb gwida għandu żewġ vantaġġi oħra għal dawk neqsin mid-dawl: jista’ jimxu fil-kampanja fuq toroq u mgħodijiet mħarrbtin mingħajr għajnuna u, meta joħorġu ma’ xi ħabib/a jew membru tal-familja, il-kelb gwida jsegwihom anki meta jkunu f’post iffullat.

Caption:

Denis Zammit Cutajar, membru tal-bord tal-Fondazzjoni P. Cutajar (fuq ix-xellug), wara li ltaqa’ ma’ Dora, il-ġerwa ta’ kelba gwida mill-istruttur tal-klieb gwida u l-mobbilità tal-Fondazzjoni Maltija Klieb Gwida (MGDF), Luca Taliana.